Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAWIADOMIENIE
A A A

SPN-II.7533.17.2012.MS

Zawiadomienie

Informuję, że Prezydent m.st. Warszawy wystąpił w trybie art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) o stwierdzenia nabycia z mocy prawa
z dniem 01.01.1999r. przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, jako zajętego pod ul. Górczewską, oznaczonego jako działki ew. nr 1/3 o pow. 0.2097 ha, nr 1/4 o pow. 0.0068 ha, nr 1/5
o pow. 0.0138 ha, nr 1/6 o pow. 0.0009 ha, nr 1/7 o pow. 0.0032 ha z obrębu 6-13-15, działki ew. nr 1/1 o pow. 0.0111 ha, nr 1/15 o pow. 0.2001 ha z obrębu 6-11-09, działki ew. nr 91/1 o pow. 0.1969 ha, nr 91/2 o pow. 0.0014 ha, nr 91/3 o pow. 0.0014 ha, nr 91/4 o pow. 0.0032 ha z
obrębu 6-13-14, działki ew. nr 117/2 o pow. 0.1823 ha, nr 117/4 o pow. 0.2837 ha, nr 117/6 o pow. 0.8711 ha z obrębu 6-11-02.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują obecnie lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym
w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Oddział Uwłaszczeń

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-28 08:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-28 08:37:06 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1345