Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIA WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ
A A A

Ogłoszenia Wydziału Polityki Społecznej

 

Aktualne ogłoszenia:

Wojewoda Mazowiecki ogłasza wyniki konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.

Ogłszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.pdf.pdf

Wojewoda Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Ogloszenie konkursowe.pdf
Formularz kosztorysu oferty.xls
Ramowy wzor opinii.doc

Archiwalne Ogłoszenia:

Wojewoda Mazowiecki ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie realizacji wybranych zadań z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej w województwie mazowieckim w 2014 roku

Ogłoszenie wyników konkursu Wojewody Mazowieckiego z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej w 2014 r.pdf
Aktualizacja koszorysu i harmonogramu oferty.xls
Formularz Oświadczenie Oferenta.doc

Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku.

Wydział Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2015 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (obowiązuje data stempla pocztowego) lub składają osobiście swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. z dopiskiem na kopercie Program „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na adres:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2015/

Treść ogłoszenia:
ogłoszenie 2015.pdf

Wojewoda Mazowiecki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.pdf

Wojewoda Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realziację zadań publicznych z zakresu działań edukacyjnych w 2014 roku adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa mazowieckiego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf
WZÓR OFERTY.doc
Czas wytworzenia informacji: 2015-05-15 10:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-31 13:33:03 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2015-05-15 10:56:28 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 62159