Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE ZAKRZEW
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • numer    12/2  o powierzchni  0,2109ha, położonej w gminie Zakrzew, obręb Mleczków Kolonia,
  • numer     46    o powierzchni  0,4800ha, położonej w gminie Zakrzew, obręb Mleczków Kolonia,
  • numer 122/3   o powierzchni  1,0409ha, położonej w gminie Zakrzew, obręb Taczów
  • numer 124/8   o powierzchni  0,5472ha, położonej w gminie Zakrzew, obręb Taczów,
  • numer 124/10 o powierzchni  0,1970ha, położonej w gminie Zakrzew, obręb Taczów,
  • numer 124/12 o powierzchni  0,2053ha, położonej w gminie Zakrzew, obręb Taczów,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/211 z dnia 6 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – ETAP I od km 0+000.00 do km 22+350.00”, stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 24 listopada 2011r.

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-17 16:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-17 16:44:36 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 912