Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ KOMUNALIZACJI - SPN.VI
A A A

Oddział Komunalizacji - SPN.VI

Kierownik:

Ewa Hołuszko-Tuzinowska
tel. (22) 695-61-51.
e-mail: eholuszko@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres Działania:

  1. prowadzenie spraw wynikających z zapisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  2. prowadzenie spraw wynikających z zapisów ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminy prawa własności nieruchomości rolnych nie przekazanych do dnia 30 czerwca 2000 roku do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie tych gmin.
  3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji: a) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin;
    b) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i województwa)
    c) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., zajętych pod drogi publiczne.
  4. rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Oddziału, a także zgłaszanie, w oparciu o rozpatrzone skargi, wniosków o przeprowadzenie postępowań kontrolnych.
Czas wytworzenia informacji: 2010-12-02 09:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-02-10 11:30:58 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2010-12-02 09:19:28 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 35760