Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU W DNIU 27.05.2014 R.DECYZJI NR 144/2014 O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN:"BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 1 OD KM 31,400 DO KM 41,400 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), że w sprawie wszczętej na wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, w dniu 27 maja 2014 roku została wydana decyzja Nr 144/2014 o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji pn.: 

„budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu grodziskiego – etap III oraz powiatu żyrardowskiego – etap I – szlak Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów”.

 

Roboty budowlane będą realizowane na działkach:

powiat grodziski, miasto Grodzisk Mazowiecki

jednostka ewidencyjna 140504 5 Grodzisk Mazowiecki

obręb 0033 Wólka Grodziska:  dz. nr 141/8,  141/7,  141/6 

obręb 0016 Kozery:  dz. nr 166/2,  166/3,  166/4,  166/5 

obręb 0015 Kozerki:  dz. nr 12/1,  12/2,  12/3,  17/2,  20

  

powiat grodziski, gmina Jaktorów

jednostka ewidencyjna 140505 2 – Jaktorów

obręb Chylice:   dz. nr 110,  109,  108,  107, 103, 111/6  84,  98/2,  98/7, 36/5,  36/1,  38/5  

obręb Chylice Kolonia:  dz. nr 129/2,  130/2,  127/126,  64/4,  87/801,  68/2,  187,  500,  501,  502,  64/2,  81,  158,  125/2, 126/2, 122/2,  486,  473/2,  159/1,  159/2,  157/10,  160/3

obręb 0010 Jaktorów:  dz. nr 656/2,  585/4,  585/13,  611/5,  532/4,  93/3,  92/8,  153/6,  154,  155/1,  1/12,  1/13,  1/15,  390/8,  390/5,  38/1,  388/5, 3,  390/6,  392,  532/8,  593/3,  593/2,  593/4,  249,  239/3,  239/2,  239/1,  237/6,  93/2,  79/6,  80/6,  78/6,  77/10,  326

obręb 0011 Kolonia Jaktorów:  dz. nr 289/2,  369/2,  371,  234/2,  288,  328/5,  328/3,  328/4,  328/2,  329/3,  184/2,  365/3

obręb 0015 Stare Budy: dz. nr  300/1,  407,  236/6,  248,  400

obręb 0014  Sade Budy:  dz. nr  48

obręb 0013 Międzyborów:  dz. nr  285/1,  283,  192

 

powiat żyrardowski, gmina Żyrardów

jednostka ewidencyjna143801 1 – Żyrardów

obręb 0005:  dz. nr 5568

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustalono na podstawie przepisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kompletnymi aktami sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) - dalej jako Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN

Czas wytworzenia informacji: 2014-06-04 15:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-06-04 15:41:04 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 436