Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH - WBZK-III
A A A

Oddział Spraw Obronnych - WBZK-III

Kierownik:

Jarosław Bartkowski

Telefon: 22 695 64 79,
Fax: 22 695 64 84,
pokój nr 522,

email: jbartkowski@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 

1)    organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obronnych przez: Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną w województwie, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;
2)    opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej:
a)    pozamilitarnych przygotowań obronnych,
b)    operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach kryzysu i wojny,
c)    programowania obronnego,
d)    stanowisk kierowania,
e)    organizacji Urzędu na czas wojny,
f)    przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,
g)    organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
h)    służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
3)    programowanie, planowanie i realizacja w zakresie merytorycznym szkolenia obronnego w województwie oraz  badanie poziomu zadowolenia uczestników szkoleń;
4)    realizacja zadań Wojewody w zakresie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
5)    planowanie i nadzorowanie wykonania przez jednostki administracji samorządowej oraz inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie powoływania, formowania oraz przygotowania do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
6)    przedstawianie propozycji związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
7)    prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
8)    planowanie i koordynowanie przygotowań transportu drogowego, kolejowego i wodnego na potrzeby obronne państwa;
9)    przygotowywanie decyzji administracyjnych Wojewody, na wniosek dowódców jednostek wojskowych, związanych z utworzeniem stref niebezpieczeństwa na obszarze województwa;
10)    kontrola zadań realizowanych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz starostów, na podstawie przepisów dotyczących zakwaterowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z utworzenia stref niebezpieczeństwa;
11)    nadzór nad organizacją i przebiegiem doręczania kart powołania do służby wojskowej, w trybie natychmiastowym, w powiatach i gminach;
12)    planowanie i koordynowanie przygotowań obronnych służby zdrowia oraz nadzór nad przechowywaniem rezerw artykułów sanitarnych;
13)    realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);
14)    prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne;
15)    prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medalu „Za zasługi dla obronności kraju”;
16)    utrzymywanie w gotowości zapasowego stanowiska kierowania.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-12 11:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-26 15:26:18 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-12 11:44:51 Osoba modyfikująca informację: Paulina Żurawska
  ilość odwiedzin: 40005