Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE PRZYTYK, W OBRĘBIE PRZYTYK - DZIAŁKI NUMER 493/2, 507/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Przytyk, oznaczone jako działki numer:

  • 493/2 o powierzchni 0,0049ha,
  • 507/1 o powierzchni 0,0113ha,

które posiadają nieuregulowany stan prawny. Powyższe nieruchomości stały się własnością Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r. znak: WIŚ.R.PP.7119-Rd.1.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Potworów na odcinku: od km 15+527 do km 17+775 – kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII”.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17 15:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-17 15:46:12 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1195