Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. NA WŁASNOŚĆ PŁOCKA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – DZIAŁKI NR 794, 512/6 I 512/9
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w dniu 28 lutego 2013r. wydane zostały decyzje administracyjne o numerach 89/P/13 – 90/P/13 - na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - potwierdzające nabycie przez Płock miasto na prawach powiatu prawa własności następujących nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - drogi powiatowe:

  1. decyzja nr 89/P/13 - dla działki oznaczonej w rejestrze gruntów nr 794 o pow. 1,7280 ha, zajętej pod drogę powiatową - ulicę Kolegialną (nr 5207W),
  2. decyzja nr 90/P/13 – dla działek nr 512/6 o pow. 0,0233 ha i nr 512/9 o pow. 1,8373 ha, zajętych pod drogę powiatową - ulicę Sienkiewicza (nr 5207W)
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-07 10:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-03-07 10:16:15 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 989