Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – POWIATOWE POŁOŻONYCH W GMINIE WYSZOGRÓD
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wydane zostały decyzje potwierdzające nabycie przez Powiat Płocki prawa własności gruntów:

  1. Zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31258  Gródkowo-Bolino (nowy nr drogi 2696 W)  położonych w obrębie Bolino, gm. Wyszogród – działka nr 162 o pow. 0,24 ha i nr 167 o pow. 0,15 ha, w obrębie Grodkowo Pozarzyn, gm. Wyszogród - działka nr 96 o pow. 0,36 ha i nr 97 o pow. 0,78 ha  oraz w obrębie PGR Grodkowo, gm. Wyszogród – działka nr 36 o pow. 0,83 ha i nr 31 o pow. 0,34 ha
  2. Zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31251 Wilczkowo-Marcjanka (nowy nr drogi 2964 W)  położonych w obrębieMarcjanka, gm. Wyszogród– działka nr 46 o pow. 1,96  ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanych decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.  Sygn.akt: SPN-P.7533.18-20.2013, SPN-P.7533.27.2012.

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-26 14:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-26 15:00:10 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1238