Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (DZ. NR 51, 34, 365, 360, 65, 144)
A A A

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA  NA WŁASNOŚĆ

  POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ

(dz. nr 51, 34, 365, 360, 65, 144)

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Sierpecki prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi powiatowej: nr 31124 „Sierpc - Ligowo” (obecnie: nr 3715) położonych w gminie Mochowo oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki:

- nr 51 o pow. 1,5100 ha (obręb Żurawinek) ,

- nr 34 o pow. 0,3700 ha (obręb Żurawin)  ,

- nr 365 o pow. 0,7200 ha (obręb Malanowo Stare),

- nr 360 o pow. 3,2400 ha ( obręb Malanowo Stare),

- nr 65 o pow. 1,7200 ha (obręb Malanowo Nowe),

- nr 144 o pow. 2,2600 ha (obręb Mochowo Parcele)

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 364/P/2012 do Nr 369/P/2012 (znak SPN-P.7533.102 i 100 - 96.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-08 10:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-08 10:32:27 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 900