Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ.II.7820.1.542.2012.AM ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WS ZMIANY DEC WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 72/2013, Z DNIA 22.02.2013 R. O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN.: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S8 SALOMEA- WOLICA WRAZ Z POWIĄZANIEM Z DR
A A A

 

                                                ZAWIADOMIENIE 
                                     WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

          Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia się, że w dniu 8.10.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 72/2013, z dnia 22.02.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy.”
        Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 24.10.2013 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 24.10.2013 r., Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej. W dniu 12.11.2013 r. inwestor rozszerzył wniosek w zakresie działek inwestycyjnych.
       Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego.
 Działki usytuowania obiektu:
- w istniejącym pasie drogowym:

 

 

gmina Michałowice: obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 174, 175, 261/1, 264/1, 266/1, 267/1, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/2, 271/3, 273/1, 273/2, 274/1, 274/3, 274/4, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 278, 279/1, 281, 283, 285, 287/2, 287/3, 289/2, 291/2, 292/2, 293/1, 294/1, 295/1, 295/2, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 90/1, 91/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 105/1, 106/1, 109/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120, 124/1, 125/1, 128/1, 129, 130/1, 131, 132/1, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 219/3, 219/4, 219/5, 259, 260, 261, 262, obręb 15 - Sokołów, działki nr ew.: 209/1, 259/4, 259/6, 259/8, 260/1, 261/1, 332/1, 383/3, 384/2, 385/9,

 

 

 

gmina Raszyn: obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  9/2, 10/1, 11/1, 13/1, 14/1, 239/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 21/3, 22/3, 23/1, 26/3, 26/4, 27/3, 27/4, 28/3, 220, 31/4, 31/5, 55/6, 63/2, 64/2, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71/1, 72/1, 74/1, 75/1, 76/3, 77/1, 80/1, 81/1, 92/1, 94/1, 95/2, 97/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108, 110/4, 110/5, 110/9, 110/10, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 116/1, 117/1, 118, 119/1, 230/3, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 157/1, 157/2, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/2, 164/5, 164/6, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1, 166/2, 168/1, 168/2, 170/2, 170/3, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 175/1, 241/1, 178/3, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  73/5, 73/7, 77/2, 78/2, 79/6, 82/17, 82/18, 82/22, 83/1, 84/3, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 89/2, 90/2, 90/3, 182/12, 183/14, 183/16, 91/3, 91/4, 94/1, 154/2, 161/3, 161/4, 98/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 107/6, 107/8, 107/9, 107/11, 108/1, 109, 110/2, 117/2, 118/2, obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 106/12, 1/1, 2/1, 3/1, 4/3, 4/5, 6/3, 7/1, 8/1, 10/1, 108/1, 109/1, 110/7, 356/9, 115/2, 116/1, 117/2, 129/1, 130/1, 133/4, 133/7, 133/9, 136/7, 136/9, 136/13, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 143, 144, 145, 148/3, 148/4, 148/6, 148/7, 149/1, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 153/1, 154/1, 154/2, 155/3, 155/5, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162/1, 162/2, 163/1, 354, 201/4, 202/4, 203/5, 204/2, 205/1, 208/2, 210/2, 213/3, 223/1, 228/7, 229/2, 231/2, 235/7, 235/9, 243/5, 245/5, 246/2, 246/3, 247/5, 247/7, 248/7, 248/9, 248/11, 249/1, 251/2, 252/5, 255/2, 255/3, 256/4, 256/6, 256/8, 258/2, obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:  70/1, 380, 2, 3/1, 4/1, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 7, 8/1, 8/2, 9/4, 9/6, 9/8, 9/9, 9/11, 11/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/3, 19/5, 19/6, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 23/1, 23/2, 23/3, 25/3, 25/4, 26/3, 27/1, 28/1, 30/1, 31/3, 32/2, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 72/3, 72/7, 72/9, 72/11, 73/1, 74/1, 75/1, 77/1, 78/1, 79/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88, 90/1, 91/1, 46/4, 47/7, 49/7, 50/4,

gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr ew.:  1010, 96/1, 403/1, 404/1, 537/3, 538, 540/1, 544/1, 544/2, 545/1, 546, 547, 549, 550/1, 570/3, 642/1, 643/1, 644/1, 645/6, 646, 647/7, 648, 650/10, 650/13, 653, 654/1, 655/1, 655/3, 656/1, 660/1, 661/1, 662/1, 663, 664, 669/1, 670/1, 673/1, 684/1, 684/3, 685, 746/1, 747, 748/2, 749/1, 774/1, 775/7, 775/9, 776/1, 778/6, 778/8, 778/9, 778/11, 778/12, 779/1, 779/3, 780, 782/1, 783/1, 786/1, 787/1, 788/3, 789, 790/1, 790/3, 791/1, 791/3, 792/1, 792/3, 793/1, 794/1, 795/1, 796/1, 798/1, 851/1, 858, 878/1, 879/1, 880/3, 880/5, 881/5, 882/1, 883/1, 884/1, 885/1, 886, 887/1, 957/4, 957/6, 958/1, 987/1, 989/1, 990/1, 992/1, 994/3, 996/4, 996/5, 997/1, 1003/1, obręb 1 – Nadarzyn, działka nr ew.: 819/1, 780/1, obręb 3 – Kajetany, działka nr ew.: 1/1

- w istniejącym pasie drogowym (nabyte przez zarządcę drogi na mocy ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 72/2013 z dnia 22.02.2013 r., znak:  WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM):

gmina Michałowice, obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 172/4, 192/5,  173,  262/3, 288/4,  obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.:  123, 220/1, 22/3, 107/1, 115/3,  137/3, 192/3, obręb 15 – Sokołów, działki nr ew.:  210/1, 262, 385/3,  258/1, 333/5.

gmina Raszyn, obręb 13 - Raszyn 01, działki nr ew.:  77/5, 77/6, 83/3, 84/5, 88/7, 89/3, 1306/1, obręb 3 – Falenty, działka nr ew.:  21/3, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  24/1, 213/1, 25/1, 238/4, 215/1, 12/3, 19/3, 211/23,  55/8, 65/4, 65/5, 73/3, 78/3, 79/3, 82/3, 212/23, 93/3, 98/5, 110/12, 111/5, 111/6, 120/5, 158/4, 158/5, 163/5, 164/8, 167/4, 167/5, 174/11, 174/13, 174/15, 238/8, 177/5, 181/4, 182/3, 183/7,  obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  154/5, 154/4, 96/7, 96/11, 165, 107/13, 155/5, 155/6, 156/3, 79/4, 82/26, 82/24, 82/28, 82/30, 84/7, 85/3, 88/8, 88/9, 96/15, 151/5, 151/6, 152/3, 121/2, 148/4, obręb 6 – Janki, działki nr ew.:  111/5, 356/7, 147/4, 147/7, 147/9, 147/10, 212, 213/1, 5/7, 132/13, 132/11, 135/16, 135/12, 135/13, 136/15, 140/19, 140/21, 140/22, 140/23, 140/26, 140/27, 141/5, 146/3, 156/6, 156/7, 156/8, 157/5, 157/6, 68/4, 224/6, 239/4, 250/4, 252/9,  obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:  1, 24/1, 24/2, 44/1, 67/2, 68, 69, 71/2, 80/1, 92/1, 382/1, 394/1, 395/1, 10/3, 12/3, 13/4, 25/9, 26/9, 26/10,  132/4, 358/23, 361/8, 381/3, gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr:  402/1, 407/1, 534/8, 548, 629/2, 647/2, 665, 666, 678/5, 679/1, 680/1, 775/5, 775/6, 810, 856/2, 995/1, 399/3, 409/13, 468/3, 536/3,  537/7, 539/3, 569/3, 629/5, 639/3, 640/3, 649/5, 650/14, 650/15, 650/16,  668/3, 674/3, 675/3, 676/3, 683/3, 748/4, 752/3, 777/3, 778/16, 781/3, 788/8, 788/9, 881/7, 961/4, 962/4, 988/3, 991/3, 1001/3, 1006/3, obręb 1 – Nadarzyn, działki nr:  2096, 799/3, 2014/3, 2023/3, 2092/3, 2093/3, 2094/3, 2095/3, obręb 16 – Walendów, działki nr ew.:  92, 97/1, 99/1, 90/6,

- w projektowanym pasie drogowym, nie podlegających przejęciu, stanowiące tereny wód płynących:

gmina Michałowice, obręb 6 - Michałowice Wieś, działka nr ew.:  263

gmina Raszyn, obręb 3 – Falenty, działka nr ew.:  21/1, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 31/3

gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działka nr ew.: 1002/1, obręb 16 – Walendów, działka nr ew.:  98/1.

Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład pasa drogowego będącego przedmiotem wniosku:

gmina Michałowice, obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 145/6, 146/3, 147/6, 149/1, 176, 177, 192/6, 192/7, 263, 265/1, 265/2, 267/3, 267/4, 268/3, 271/4, 273/3, 274/5, 277/2, 279/2, 280, 282, 287/4, 288/5, 289/3, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 126/1, 128/2, 130/2, 218, 219/6, obręb 15 - Sokołów, działki nr ew.: 210/4, 261/2, 332/2, 383/4, 385/5, 385/6, 385/10

gmina Raszyn: obręb 13 – Raszyn 01, działki nr ew.:  57/1, 82, 83/4, 84/7, obręb 3– Falenty, działki nr ew.:  21/4, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  5/4, 5/6, 9/3, 10/2, 19/4, 20/2, 21/4, 22/4, 26/5, 27/5, 28/4, 31/6, 55/9, 65/6, 66/3, 67/3, 71/2, 72/2, 73/4, 82/4, 102/2, 115/3, 165/4, 174/14, 211/24, 211/25, 213/2, 215/2, 241/2, obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  82/27, 82/19, 83/3, 87/9, 88/10, 91/5, 96/16, 96/4, 96/12, 97, 108/2, 110/3, 118/8, 123, 124, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130/1, 132, 134/1, 135, 136, 137/1, 148/5, 151/7, 151/8, 155/7, 171/8, 171/9, 171/10, 182/13, 184, obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 109/3, 110/9, 111/7, 117/3, 118/1, 129/3, 130/2, 130/3, 132/14, 132/12, 133/6, 133/8, 133/10, 135/17, 135/15, 136/16, 136/14, 137/3, 138/4, 139/4, 140/20, 140/24, 140/25, 140/29, 141/6, 146/4, 147/8, 147/11, 148/5, 149/2, 150/3, 150/4, 151/5, 152/4, 153/2, 154/3, 154/4, 155/6, 155/8, 155/9, 156/9, 156/10, 157/7, 157/8, 158/3, 158/4, 159/3, 159/4, 160/7, 162/3, 198/1, 199/1, 202/5, 204/3, 205/2, 208/3, 210/3, 224/7, 239/5, 245/13, 246/4, 246/5, 247/6, 247/8, 248/8, 248/10, 248/12, 249/5, 249/6, 249/7, 250/5, 251/3, 252/10, 252/6, 253/1, 252/10, 252/6, 253/1, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 255/4, 256/5, 258/7, 356/10, 356/13, 361, obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:  8/3, 9/7, 9/10, 9/12, 10/4, 13/3, 15/2, 16/2, 17/3, 18/3, 19/7, 19/9, 20/5, 20/6, 21/4, 22/9, 23/4, 23/5, 25/10, 25/6, 26/11, 26/5, 28/2, 30/3, 31/5, 32/4, 44/2, 47/6, 49/6, 50/3, 51/8, 67/3, 71/3, 72/8, 74/2, 75/2, 77/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 89, 90/2, 91/2, 92/2, 93, 94, 95, 381/4, 382/2

gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr ew.:  96/2, 399/4, 468/4, 527, 534/6, 534/9, 536/4, 537/8, 537/4, 539/4, 542, 544/3, 550/2, 569/4, 570/4, 571/2, 629/6, 639/4, 640/4, 642/2, 647/14, 649/1, 650/17, 650/11, 655/2, 656/2, 656/3, 660/2, 662/2, 668/4, 669/2, 670/2, 677, 678/4, 678/6, 680/4, 683/4, 686/1, 687, 688, 746/2, 748/3, 749/2, 752/4, 773, 774/2, 775/8, 776/2, 777/4, 778/7, 779/2, 781/4, 782/2, 783/2, 786/2, 787/2, 788/10, 788/4, 792/2, 794/2, 851/2, 878/2, 879/2, 880/4, 880/6, 881/8, 881/6, 883/2, 884/2, 957/5, 957/7, 958/2, 961/5, 987/2, 988/4, 989/2, 990/2, 991/4, 992/2, 992/3, 994/5, 995/3, 996/14, 997/2, 1001/4, 1001/2, 1002/2, 1006/4, 1025, 1027, obręb 1 – Nadarzyn, działka nr ew.: 780/2, 2023/4, 2095/4, obręb 16 – Walendów, działka nr ew.: 90/7, obręb 3 – Kajetany, działka nr ew.: 1/2

      Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
       Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ.II.7820.1.542.2012.AM

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-17 14:47:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-17 14:59:12 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 447