Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7840.5.13.2014.AM OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

WI-II.7840.5.13.2014.AM
                                                            
                            OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 9, 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) oraz   art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) w związku z wszczętym w dniu 13.01.2015 r. postępowaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą: Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. III etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. legionowski gm. Nieporęt/Wieliszew. Odcinek od km 84+700,00 do km 87+553,20.”, zawiadamia się, że w dniu 7.05.2015 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę nr 212/II/2015 Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą: ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock dla inwestycji pn.: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą: Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. III etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. legionowski gm. Nieporęt/Wieliszew. Odcinek od km 84+700,00 do km 87+553,20. Numery działek inwestycyjnych:
Gmina Nieporęt obręb Nieporęt: 161/5, 161/6, 161/4, 286/4, 286/3, 286/2, 287/1, 930/3; obręb Kąty Węgierskie: 614, 613, 612, 610, 278/2, 278/1, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 268, 267, 265/1, 264, 262/1, 261, 260, 259, 258/4, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 609.”
    Działki w obszarze oddziaływania, na których nie jest usytuowana przedmiotowa inwestycja:
Gmina Nieporęt obręb Nieporęt: 161/5, 161/6, 161/4, 286/4, 286/3, 286/2, 287/1, 930/3; obręb Kąty Węgierskie: 614, 613, 612, 610, 278/2, 278/1, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 268, 267, 265/1, 264, 262/1, 261, 260, 259, 258/4, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 609, 600, 601, 602, 603,  278/3. 
    Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w dniach od  pn. w godz. 13:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-12 09:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-12 09:14:54 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 113