Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ KONTROLI W DELEGATURZE W SIEDLCACH WK-S
A A A

Oddział Kontroli w Delegaturze w Siedlcach

Kierownik:

Grażyna Jakimiak

Telefon: 25 632 20 83,
pokój 502
e-mail: gjakimiak@mazowieckie.pl

Zakres działań:

 1. prowadzenie i koordynacja kontroli zewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. prowadzenie kontroli działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz jednostek podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę;
 3. prowadzenie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych;
 4. realizacja kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 5. prowadzenie kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa;
 6. prowadzenie kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 7. sprawowanie kontroli odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 8. kontrola jednostek współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego, dysponentów jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 9. kontrola zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej;
 10. kontrola ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
 11. prowadzenie kontroli realizacji budżetu Wojewody w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Wojewodę, a także w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Wojewody;
 12. prowadzenie kontroli finansowych realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Czas wytworzenia informacji: 2012-07-18 15:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kurek
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-08 11:57:25 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2012-07-18 15:05:14 Osoba modyfikująca informację: Marta Urbaniak
  ilość odwiedzin: 35003