Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONE W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI, W OBRĘBIE KAROLINA
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina oznaczone jako działki: nr 857/1 o pow. 0,0483 ha (decyzja nr 1452/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), nr 856/1 o pow. 0,0114 ha (decyzja nr 1453/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), nr 855/1 o pow. 0,0393 ha (decyzja nr 1454/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), nr 853/2 o pow. 0,0534 ha (decyzja nr 1455/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), nr 853/1 o pow. 0,0514 ha (decyzja nr 1456/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), nr 852/1 o pow. 0,0308 ha (decyzja nr 1457/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), nr 851/1 o pow. 0,0422 ha (decyzja nr 1458/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), nr 848/1 o pow. 0,0503 ha (decyzja nr 1459/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), nr 847/1 o pow. 0,0418 ha (decyzja nr 1460/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.), które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 1/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji „budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka - Węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gmin: Dębe Wielkie, Kałuszyn, Jakubów i Mińsk Mazowiecki w województwie mazowieckim”.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pokój nr 241.

 

Czas wytworzenia informacji: 2011-06-12 23:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-06-12 23:26:22 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1540