Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY - DZIAŁKA NR 80 W OBRĘBIE 2-07-18
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz  w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, obrębie 2-07-18, oznaczonej jako działka ew. nr 80 o pow. całkowitej 0,1034 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki o pow. 0,0035 ha prac związanych z ułożeniem kabli linii energetycznej L= 7,5 m.         

Decyzją Nr 203/10 z dnia 07 lipca 2010r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła) – obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI. Zgodnie z zatwierdzonym ww. decyzją projektem budowlanym realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wskazanych przez wnioskodawcę prac na przedmiotowej nieruchomości położonej poza pasem drogowym.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Ogłoszenie ukazało się 16 sierpnia 2010 r. w gazecie "Rzeczpospolita".

 

Czas wytworzenia informacji: 2010-08-18 13:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-11 13:34:27 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1704